Grontele.se

Grontele.se är en informationswebbplats inom mobiltelefoni och datatrafik. I branschen finns det operatörer med egen infrastruktur och operatörer som levererar tjänster över befintligt nät som ägs av annat telekombolag. Svenska telekomverksamheter är ihopkopplade med telekomnät över hela världen.